Gunnar Dafgårds AB於1937 年由 Gunnar Dafgårds創立。它是瑞典最大的家族擁有食品生產商,工廠位於Källby 。它擁有16 自動生產線,主要生產肉丸、飯盒,麵包和烤寬麵條。每年生產超過1100款產品,產量約七萬三千噸。它的主要業務領域分別是國內餐飲業、國內市場和出口,其三個品牌有Dafgårds、 Billys 和 Gorbys。

 

Dafgårds產品包括:

-       瑞典肉丸 60% 

-       原味肉丸 80% 

-       雞肉丸 73% 

-       高級肉丸 80%

        

Dafgårds 官方網站